+420 608 340 085
hortuslandscape77@gmail.com

Hortus landscape s.r.o.

Naše společnost Hortus landscape realizuje Vaše představy a přání svým profesionálním a osobním přístupem.

Návrh a realizace zahrady

Naše společnost vytváří primárně kompletní projekty na klíč. Od zpracování návrhu po samotné provedení včetně odborného servisu.

Veřejná zeleň a parkové úpravy

Zabýváme se dlouhodobě krajinářskou architekturou se zaměřením na management dešťové vody.   Zpracováváme projekty v intravelánu i extravelánu od konceptu přes prováděci dokumentaci a autorský dozor až po samotnou realizaci, včetně dendrologie, arboristiky a následné péče.

Servis

Nabízíme dlouhodobou kompletní odbornou péči o námi realizované projekty, včetně pravidelných kontrol, údržby a konzultací.  Odbornou údržbu zeleně poskytujeme nejen stávajícím zákazníkům, ale všem kteří naši pomoc potřebují.

 Společnost Hortus landscape vznikla na základě dlouholetých zkušeností v oboru krajinné a zahradní architektury. Z minulosti jsme si vzali to nejlepší a v těžkých časech vytvořili mladý tým odborníků, kteří jsou odhodlaní odvést tu nelepší práci v souladu s nejnovějšími poznatky a trendy, ale také reakci na klimatické, společenské a další změny této doby.

Naší filozofií je koncepční a dlouhodobé plánování v širších vztazích. Pokud pracujeme na území o velikosti katastru, zabýváme se i těmi okolními. Řešíme-li malou soukromou zahradu přemýšlíme nad jejím okolím, abychom zachytili esenci, srdce místa, pro jeho rozvoj a úspěšný život po našem zásahu.

V našich projektech využíváme veškeré znalosti přírodních principů, ekologické stability a hospodaření s dešťovou vodou. Hospodaření s vodou, její zadržování a následné využití ať už v krajině, parku či zahradě, je nesmírně důležité, nejen z pohledu uživatelsky-praktického, ale především z hlediska ochrany přírody a krajiny, kterou cítíme jako své životní poslání.

Z těchto důvodů, jsme se zaměřili v privátním prostoru na téma dešťových a aroma terapeutických zahrad jako naši specializaci. Ve veřejném prostoru, kromě již zmíněného rovněž na komunitní zahrady, abychom mohli naše myšlenky, zkušenosti a přesvědčení přenášet i ve společenské rovině.

Hortus je latinský výraz pro označení “zahradník”, což je slovo, které podle nás zahrnuje celý obor lidí, jenž pracují s rostlinami v nejširším rozměru. Landscape je anglický výraz pro “krajinu”, a proto spojení těchto dvou slov- neboť se považujeme za zahradníky, kteří pracují ve prospěch krajiny.