+420 608 340 085
hortuslandscape77@gmail.com

Naše služby

NÁVRH A REALIZACE ZAHRAD

 

vytvoření osobního návrhu zahrady na míru podle individuálních potřeb investora, zpracování projektové dokumentace, která vyjadřuje harmonický prostor pro život

                    ♧ zhotovení položkového rozpočtu k realizaci

  schválení rozpočtu, uzavření smlouvy, zálohová faktura, zahájení přípravných prací,

  zajištění drobných technických staveb a prvků v zahradě, modelace terénu

  dodávka a výsadba rostlinného materiálu, založení trávníku, ošetření stávajících rostlin       

  automatický závlahový systém ve spolupráci s  ZÁVLAHA STRAKA s.r.o.

 

ÚDRŽBA A SERVIS ZAHRAD

 

♧  sečení trávy a péče o trávník na úrovni greenskeeper

  stříhání živých plotů, odstranění nežádoucích rostlin

  kompletní péče o rostliny, včetně rozvojové péče a ochrany rostlin

♧  řez ovocných, okrasných stromů a keřů

  arboristika

                    ošetření a údržba vodních prvků, jezírek a rybníků

 

REALIZACE JEZÍREK, RYBNÍKŮ A VODNÍCH PRVKŮ V ZAHRADĚ

 

  vytvoření návrhu a zpracování projektové dokumentace dle zadání a požadavků investora

  zemní práce a modelace terénu, stavební práce

♧  dodávka a instalace hydroizolace (fólie, pokud je žádána)

  dodání a montáž veškeré jezírkové technologie a filtračního systému, čištění vody

  dodávka rostlinného materiálu včetně výsadby vodních a bahenních rostlin pro čištění vody

♧  zajištění dlouhodobé péče o jezírko

 

Při realizaci okrasných a koupacích jezírek spolupracujeme s naším dlouhodobým partnerem, společností ZÁVLAHA STRAKA s.r.o., jenž zajištují veškerou stavební činnost a technické prvky včetně instalace všech potřebných sítí.

 

VEŘEJNÁ ZELEŇ

 

 plánování vč. veřejného projednání, projektování a poradenství v oblasti veřejné zeleně a krajinné architektury, projednání s DOS

 realizace veřejných zakázek pro města a obce, zakládání krajinných a parkových úprav

 údržba veřejné zeleně, rozvojová péče a dosadby rostlin

  dendrologie, arboristika

 

INTERIÉRY

 

♧  vytvoření návrhu pro výsadby v interiéru

♧  realizace interiérových výsadeb 

♧  pravidelná údržba interiérových rostlin  

♧  mechové stěny a obrazy, realizace a údržba 

♧  automatický závlahový systém pro interiérové výsadby ve spolupráci s ZÁVLAHA STRAKA s.r.o.